Bietensap zorgt voor betere prestatie

Bietensap wordt tegenwoordig door veel atleten gebruikt om beter te kunnen presteren. De nitraat in bietensap zou de stof zijn die verantwoordelijk is voor de prestatie verbetering. Nitraat wordt in de mond omgezet in nitriet en nitriet wordt in het lichaam omgezet in stikstofmonoxide (NO). Een hoge NO heeft tal van effecten op het lichaam. NO zorgt voor verwijding van de bloedvaten waardoor er meer zuurstof naar de spieren gepompt kan worden. NO heeft een positief effect op de calcium huishouding, waardoor de contractiekracht van de spiervezels toeneemt en NO heeft een positief effect op de werking van mitochondriën (energiefabriekjes in de cel). Het komt erop neer dat wordt aangenomen dat Nitraat zorgt voor minder zuurstofverbruik bij dezelfde inspanning of een hogere inspanning geleverd kan worden met dezelfde hoeveelheid zuurstof (Peters & Schermers, 2014).

 

Er is tot nu toe niet overtuigend aangetoond dat het gebruik van bietensap prestatie verhogend werkt. Er is geen effect aangetoond bij goed getrainde sporters, wel een gering effect bij niet getrainde sporters met een VO2max lager dan 60ml/kg.min. Er kunnen risico’s zitten aan het gebruik van grote hoeveelheden nitraat. De aanbevolen dagelijkse inname van nitraat wordt flink overschreden als men de aanbevolen hoeveelheid rode bietensap nuttigt die wordt aanbevolen om prestatie bevorderend te werken. Het voedingscentrum adviseert 3,7mg per kilogram lichaamsgewicht. Dit betekend dat een atleet van 70kg 260mg nitraat per dag mag nuttigen. Een flesje bietensap bevat 260-400mg nitraat. Het is dus aan de atleet zelf of hij dit risico wilt nemen. Het loaden van bietensap gedurende dagen voor de wedstrijd heeft geen meerwaarde. Het effect van bietensap houdt 6-9uur aan en er wordt aangeraden dit 2-3uur voorafgaand de prestatie in te nemen. Dus beperk de inname van rode bietensap tot op de dag van de wedstrijd en eet die dag geen vis, want dit kan kankerverwekkend werken door de vorming van nitrosamines. (Peters & Schermers, 2014)

 

Contact


 

Kvk-nr: 76791890

BIG-registratie: 19919008804